Pasiruošimas studijų krypčių išoriniam vertinimui vyksta numatytais terminais

2020-03-27

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) informuoja, kad pasiruošimas šiais metais numatomam pradėti studijų išoriniam vertinimui pagal studijų kryptis vyksta, kaip numatyta Studijų krypčių išorinio vertinimo plane. Šiuo metu vykdomi parengiamieji darbai: organizuojami savianalizių suvestinių rengėjų mokymai ir konsultacijos aukštosioms mokykloms, formuojamos ekspertų grupės, o aukštosios mokyklos pradeda rengti savianalizių suvestines.

„Pasiruošimas studijų krypčių vertinimui vyksta, kaip ir numatyta. Šiuo metu pagrindinis uždavinys aukštosioms mokykloms – parengti kokybiškas studijų krypčių savianalizių suvestines. Centro specialistai pasiruošę konsultuoti aukštųjų mokyklų savianalizių suvestinių rengėjus ir atsakyti į iškilusius klausimus dėl vertinimo organizavimo ar savianalizės suvestinės rengimo“, – sako Studijų vertinimo skyriaus vedėja Eimantė Bogdan.

Konsultuotis su SKVC specialistais galima elektroniniu paštu, telefonu ar iš anksto susitarus per nuotolinio bendravimo platformas (pavyzdžiui, Zoom, Skype ar kt.). SKVC taip pat planuoja pagal galimybes organizuoti savianalizių suvestinių rengėjų mokymus nuotoliniu būdu aukštųjų mokyklų darbuotojams.

Šiais metais pradedamas vykdyti išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas pagal kryptis, kuomet vienu metu bus vertinamos visos vienos krypties studijos, vykdomos visose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Išorinis studijų vertinimas yra skaidrumo ir atskaitomybės instrumentas, kuris suteikia pasitikėjimo bendra nacionaline kokybės užtikrinimo sistema tiek vidinių, tiek išorės partnerių akyse, o tai, savo ruožtu, laiduoja pasitikėjimą visu Lietuvos aukštuoju mokslu.

Aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad krypties ir pakopos studijų vertinimą atliktų SKVC, turi pateikti prašymą vertinti ir akredituoti konkrečios krypties ir pakopos studijas bei savianalizės suvestinę išorinio vertinimo plane nustatytais terminais.

„Aukštosios mokyklos išorinių vertinimų metu ne kartą informavo, kad yra įsidiegusios nuotolinio mokymosi platformas ir yra pasirengusios organizuoti studijas nuotoliniu būdu, todėl manytume, kad šiais resursais būtų galima pasinaudoti dabar ruošiantis studijų išoriniam vertinimui“, – pastebi E. Bogdan.

Pirmąsias studijų krypčių savianalizių suvestines aukštosios mokyklos SKVC turi pateikti iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Vizitai į aukštąsias mokyklas numatomi šių metų ketvirtajame ketvirtyje.

Plačiau apie studijų krypčių vertinimo procesą rasite čia. Iškilus klausimų prašome kreiptis telefonu (8 5) 210 7727 ar elektroniniu paštu kokybe@skvc.lt

 

Atgal