Patvirtinti studijų krypčių aprašai

2015-09-25

Kviečiame susipažinti su Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) pavirtintais 52 studijų krypčių aprašais. Atkreipiame dėmesį, kad aukštosios mokyklos įpareigotos savo vykdomas studijų programas suderinti su patvirtintų studijų krypčių aprašų nuostatomis iki 2016 m. birželio 1 d.

Studijų krypčių aprašai rengiami įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“. Iš viso yra parengta 50 studijų krypčių aprašų.

Rengiant minėtus aprašus dalyvavo akademinės bendruomenės ir socialinių partnerių atstovai, taip pat buvo plačiai diskutuota su visais suinteresuotais asmenimis, aprašams pritarė speciali tam sukurta Valdymo grupė.

Šiais dokumentais naudosis tiek aukštosios mokyklos, tiek studijas vertinantys ekspertai.

Su patvirtintais studijų krypčių aprašais galima susipažinti čia - Studijų krypčių aprašai.

.

Atgal