Seminaras apie studijų krypčių savianalizės suvestinių rengimą aukštųjų mokyklų kokybės skyrių darbuotojams

2020-01-28

Š. m. vasario 26 dieną Kauno technologijos universitete (III rūmų 6 aukšto salė, Laisvės alėja 13, Kaunas) Studijų kokybės vertinimo centras organizuoja visos darbo dienos trukmės seminarą apie studijų krypčių savianalizės suvestinių rengimą aukštųjų mokyklų kokybės skyrių darbuotojams.

Į seminarą kviečiami aukštųjų mokyklų atstovai, atsakingi už studijų kokybę, po vieną atstovą iš kiekvienos aukštosios mokyklos. Pageidaujantys dalyvauti seminare aukštųjų mokyklų atstovai turi registruotis kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu iki vasario 12 d.

Seminaro metu:

  • pristatysime vertinimo eigą;

  • patarsime, kaip parengti studijų krypties programos savianalizės suvestinę;

  • patarsime, kaip pasirengti ekspertų vizitui į aukštąją mokyklą;

  • atsakysime į iškilusius klausimus.

Seminaras rengiamas pagal SKVC 2015 metų spalio mėnesį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 metų programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“ (Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0002).

Atgal