Seminaras aukštosioms mokykloms, ketinančioms atlikti užsienio kvalifikacijų pripažinimą

2015-05-22

Gegužės 22 dieną Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) vyko seminaras, skirtas aukštosioms mokykloms, kurios ketina atlikti užsienio kvalifikacijų pripažinimą.

Pagal 2012 m. vasario 29 d. priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 212 sudaryta galimybė decentralizuoti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo sistemą.

Šiuo metu pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras, Lietuvos mokslo taryba ir dvi įgaliotosios aukštosios mokyklos, šią teisę įgijusios vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 20012 metų balandžio 4d. įsakymu Nr. V-600 nustatyta tvarka.

Seminare buvo aptarti pagrindiniai tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimai, padėti formuoti aukštosios mokyklos gebėjimai, reikalingi pasirengti teisės užsienio kvalifikacijų pripažinimo gavimui bei dirbti šią teisę gavus.

 

Atgal