Šiaurės Makedonijoje įvykdytos dvi ES Dvynių projekto misijos

2022-02-22

SKVC, kaip konsorciumo partneris, dalyvauja ES Dvynių programos projekto „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą” (MK IPA 17 SO 01 21) veiklose.

2022 m. jau įvykdytos dvi misijos. Jomis buvo siekiama peržiūrėti metodinius ir teisinius nacionalinės kvalifikacijų sąrangos (NKS) reglamentus, atitinkančius išorinio aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės užtikrinimo politiką, ir teisinę sistemą, vykdomą taikant įtraukų ir įrodymais pagrįstą požiūrį. Abiem atvejais buvo išanalizuotas platus dokumentų sąrašas, susitikta su daugybe vietos suinteresuotųjų šalių ir surengtos diskusijos, parengti rekomendacijų rinkiniai dėl siūlomų Šiaurės Makedonijos teisės aktų pakeitimų ir geriausios Europos praktikos įgyvendinimo.

Pirmoji misija įvyko 2022 m. sausio 10–14 dienomis. Joje dalyvavo mišri aukštojo mokslo ir profesinio mokymo sektorių ekspertų grupė iš Kroatijos, Prancūzijos, Lietuvos ir Slovėnijos. SKVC atstovavo SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė. 
Antroji misija – 2022 m. vasario 7-11 d. Dėl Covid-19 pandemijos kilusių itin didelių kelionių sunkumų misija vyko nuotoliniu būdu. Ekspertai iš Kroatijos, Lietuvos ir Slovėnijos su vietos dalyviais bendravo vaizdo konferencijų priemonėmis. SKVC atstovavo direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Ieva Vaiciukevičienė. Misijoje vyko ne tik apskritojo stalo diskusijos, bet ir skaityti specialiai parengti pranešimai apie šalių donorių patirtį kuriant ir palaikant aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą, taip pat apie bendrus Europos požiūrio į vidaus ir išorės kokybės užtikrinimą bruožus pagal susitarimus dėl Bolonijos proceso reformų.

Trečioji misija, skirta pabaigti pirmųjų dviejų misijų veiklas, vyks 2022 m. vasario 28 d.– kovo 4 d. Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjėje. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia ir čia.

Atgal