SKVC dalyvauja ENIC/NARIC centrų vertinimuose

2022-06-03

SKVC kaip akademinės informacijos centras savanoriškai dalyvauja ENIC/NARIC centrų išorės vertinimuose. SKVC direktoriaus pavaduotoja ir ENIC/NARIC vadovė Aurelija Valeikienė vadovavo Švedijos ENIC-NARIC (UHR) išoriniam vertinimui, dirbdama grupėje su Turkijos ENIC atstovėmis ir Stokholmo universiteto darbuotoja. Vizitas įvyko 2022 m. gegužės 24 d., pasinaudojant TST projekto, finansuojamo pagal „Erasmus+“ NARIC veiklas, teikiamomis galimybėmis. Išorinis kolegiškas vertinimas buvo grindžiamas UHR savianalizės ataskaita, o jo rezultatas bus ekspertų grupės ataskaita ir vertinamo centro nusimatytas veiksmų planas, siekiant pagerinti jo strateginę organizacinę orientaciją ir atitiktį Lisabonos pripažinimo konvencijos nuostatoms bei Europos erdvės pripažinimo vadovo gerajai praktikai. Visas tarpusavio vertinimas grindžiamas standartais ir gairėmis, patvirtintomis 2019 m. bendrame ENIC-NARIC susitikime, įsivertinimo ir išorinio vertinimo vienintelis tikslas – tobulinti veiklą.

Savo ruožtu SKVC išorinio vertinimo vizitas įvyks š.m. birželio 16 d., jį atliks grupė, sudaryta iš ENIC-NARIC centrų Moldovoje ir Švedijoje atstovų, taip pat dalyvaujant tarptautiškumo reikalų specialistei iš Kauno technologijos universiteto. Daugiau rasite čia.

Dar vienas SKVC darbuotojų kartu su kolegomis iš ENIC-NARIC Italijos (CIMEA) ir vietos aukštosios mokyklos atstovu vizitas vyks į ENIC-NARIC centrą Bosnijoje ir Hercegovinoje vėliau šią vasarą.

Atgal