SKVC organizavo nuotolinius mokymus ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo ekspertams

2020-04-07

Šiandien įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuoti nuotoliniai mokymai ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo ekspertams. Mokymuose dalyvavo 27 ekspertai. Jie plačiau susipažino su ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo procesu ir aktualiais teisės aktais, taip pat gavo praktinių patarimų dėl vizito ir vertinimo išvadų rengimo. Mokymus vedė SKVC Studijų vertinimo skyriaus specialistai.

Ekspertus, kurie šiandien negalėjo dalyvauti mokymuose, bet norėtų susipažinti su mokymų medžiaga ar tiesiog atnaujinti žinias, prašome kreiptis elektroniniu paštu kokybe@skvc.lt

Aukštosios mokyklos Studijų kokybės vertinimo centrui yra pateikusios vertinti 18 ketinamų vykdyti studijų programų. Šiuo metu dėl karantino paskelbimo šalyje nesant galimybių ekspertų grupėms vykti į vizitus aukštosiose mokyklose, ekspertų susitikimai su tikslinėmis grupėmis ir materialiosios bazės apžiūra, suderinus su aukštosiomis mokyklomis, pagal galimybes bus organizuojami nuotoliniu būdu. 

Balandžio 15 d. SKVC numato organizuoti nuotolinius mokymus studijų krypčių savianalizių suvestinių rengėjams.  

 

 

Atgal