SKVC tęsia mokymų ciklą aukštųjų mokyklų studijų krypčių savianalizių suvestinių rengėjams

2021-06-18

2021 m. birželio 18 d. nuotoliniu būdu vyko jau septintieji Studijų kokybės vertinimo centro surengti mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams – studijų krypčių savianalizių suvestinių rengėjams.

Šį kartą mokymai skirti tiems Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovams, kurie turi parengti savianalizės suvestines iki 2021 m. gruodžio 31 d.  Mokymuose  dalyvavo 33 atstovai iš 10 aukštųjų mokyklų. Tai universitetų ir kolegijų darbuotojai, atsakingi už bioinžinerijos, biotechnologijų, polimerų ir tekstilės technologijų, miškininkystės, genetikos, veterinarijos, viešojo administravimo ir visuomenės saugumo studijų krypčių savianalizės suvestinių parengimą. Šių studijų krypčių išoriniai vertinimai numatyti 2022 m. pradžioje.

Nuotolinių mokymų dalyviams buvo plačiau pristatytas studijų krypties savianalizės suvestinės rengimo etapas, aptarti vertinimo rodikliai, pasirengimas ekspertų vizitui į aukštąją mokyklą bei studijų krypčių akreditavimas, paskesnė veikla ir stebėsena. Įvairių aukštųjų mokyklų atstovai turėjo galimybę pasidalinti patirtimi su kolegomis dirbdami grupėse bei atlikdami praktinę užduotį.

Mokymai rengiami pagal SKVC 2015 m. spalį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“. 

Atgal