Studijų kokybės vertinimo centro Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Kęstutis Petrikonis

2020-03-25

Šiandien įvyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) Tarybos nuotolinis posėdis, kurio metu buvo išrinktas naujasis Tarybos pirmininkas. Juo tapo prof. dr. Kęstutis Petrikonis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorius studijoms. SKVC Tarybos pirmininko pavaduotoju bendru sutarimu išrinktas Nerijus Varnas, Kauno technikos kolegijos direktorius.

Prof. dr. K. Petrikonis SKVC Tarybos veikloje dalyvauja nuo 2018 metų. Jis yra Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) deleguotas atstovas. Pastaruoju metu prof. dr. K. Petrikonis ėjo SKVC Tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas ir laikinai vadovavo Tarybai po to, kai iš SKVC Tarybos nario pareigų 2020 metų pradžioje atsistatydino prof. dr. Viktoras Senčila. 

Kauno technikos kolegijos direktorius N. Varnas prie SKVC Tarybos veiklos prisijungė šiais metais. Į SKVC Tarybą jį delegavo Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (LKDK).

SKVC Tarybos posėdžio metu taip pat buvo patvirtinta Tarybos 2019 metų veiklos ataskaita ir nustatyti Tarybos veiklos tikslai 2020 metams. Be to, Taryba apsvarstė ir pritarė SKVC 2020–2022 metų strateginiam planui bei apsvarstė Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenų panaudojimo išorinio vertinimo procedūrose klausimą. 

 

 

Atgal