Susitiks aptarti veiklos gerinimo plano

2015-09-30

2015 m. antrąjį pusmetį Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai lankysis institucijose, kurių vertinimo procesai pasibaigė 2015 m. pradžioje. Susitikimų metu SKVC darbuotojai kartu su aukštųjų mokyklų vadovybe aptars numatytas konkrečios institucijos veiklos gerinimo priemones. Kiekviena institucija veiklos gerinimo planą parengia ir viešai skelbia gavusi ekspertų rekomendacijas, kurios buvo pateiktos aukštajai mokyklai veiklos vertinimo metu.

2015 m. antrąjį pusmetį numatyti susitikimai:

Spalio 6 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje

Spalio 12 d. Vilniaus kolegijoje

Spalio 12 d. Vilniaus dizaino kolegijoje

Spalio 19 d. Europos humanitariniame universitete

Spalio 20 d. Šiaurės Lietuvos kolegijoje

Spalio 27 d. Lietuvos edukologijos universitete

Spalio 29 d. Kauno technologijos universitete

Spalio 29 d. Lietuvos sporto universitete

Gruodžio 2 d. Balstogės universiteto filialo Ekonomikos-Informatikos fakultete

 

Atgal