Už kokybišką švietimą be apgaulės ir korupcijos – nauja Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija

2022-08-22

Europos Tarybos Ministrų Komitetas priėmė 46 valstybėms narėms skirtą rekomendaciją, kuria siekiama padėti joms kovoti su nesąžiningumu švietimo srityje.
Rekomendacija parengta pagal ketverius metus trukusio darbo Europos Tarybos ETINED platformoje dėl etikos, sąžiningumo ir skaidrumo švietimo srityje ir skirta užtikrinti, kad šioje srityje bus laikomasi bendro Europos požiūrio.
Šis dokumentas apima keturis aspektus: prevencijos, baudžiamojo persekiojimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir stebėsenos.


Jame pateikiamos šios šešios pagrindinės rekomendacijos Europos Tarybos valstybėms narėms:

  • gerinti švietimo kokybę užkardant sukčiavimą švietimo srityje;
  • ginti visų švietimo lygių mokinius, studentus, mokslininkus ir darbuotojus nuo organizacijų ir asmenų, užsiimančių nesąžiningų paslaugų pardavimu (ir reklama);
  • remti prevencinių ir apsaugos priemonių įgyvendinimą, taip pat lygių galimybių kultūrą visais lygmenimis ir visuose švietimo ir mokymo sektoriuose bei pereinant iš vieno sektoriaus į kitą;
  • stebėti technologinius pokyčius, įgalinančius naujų sukčiavimo formų atsiradimą;
  • palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje;
  • remti plačią rekomendacijos sklaidą.

Rekomendacijoje pateikiamos Europos lygmeniu bendrai sutartos apibrėžtys dėl sukčiavimo švietime, plagijavimo ir įvairių rūšių suklastotų dokumentų teikėjų, pavyzdžiui, diplomų, akreditavimo ir vizų „malūnų“, „esė bankų“ užkardymo.

Rekomendacijoje švietimas suprantamas plačiąja prasme – visos tekste numatytos priemonės taikomos visiems švietimo lygiams ir formoms (įskaitant ir nuotolinį mokymą), nuo ikimokyklinio iki aukštojo mokslo, įskaitant profesinį mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Viena iš pagrindinių rekomendacijų – kuo labiau mažinti nesąžiningų paslaugų reklamą, kurią dar labiau stiprina interneto naudojimas ir socialiniai tinklai. Šioje srityje labai svarbus tarptautinis bendradarbiavimas, kad būtų sukurta nacionalinė ir tarptautinė sukčiavimo veiklos stebėsena ir keitimosi informacija infrastruktūra.

ETINED platformos darbe Lietuvai atstovavo keli specialistai, įskaitant Studijų kokybės vertinimo centro Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėją Ievą Vaiciukevičienę. 

Atgal