Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimai su aukštosiomis mokyklomis

2022-04-11

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) su Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovais pradėjo užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimų ciklą. Kaip ir kasmet, SKVC susitinka su aukštųjų mokyklų darbuotojais, tiesiogiai atliekančiais akademinį pripažinimą, bei jų vadovais. Šiemet, kaip ir pernai pandemijos metu, pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu.

2022 m. balandžio–birželio mėnesiais individualūs susitikimai suplanuoti su 16 aukštųjų mokyklų, vykdančių akademinį pripažinimą. Susitikimų metu aptariamos užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą aukštojoje mokykloje atliekant taikytas gerąsias praktikas ir iškilusios problemos, taip pat bus kalbama apie organizacines ir priimamų sprendimų kokybės užtikrinimo priemones. 

Kiekviena aukštoji mokykla gaus SKVC parengtą jai skirtą ataskaitą – praėjusiais metais jos vykdyto akademinio pripažinimo apžvalgą. Pasibaigus aptarimams su visomis akademinį pripažinimą vykdančiomis aukštosiomis mokyklomis, bus parengta bendra apžvalga apie jų vykdomą akademinį pripažinimą, kuri teikiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Tikslas – įvertinti situaciją šalies mastu, pateikti rekomendacijas aukštosioms mokykloms, kad būtų laikomasi gerosios pripažinimo praktikos pagal Lisabonos pripažinimo konvenciją ir jos lydinčiuosius dokumentus, taikomi procesų kokybės užtikrinimo mechanizmai. Tuo siekiama, kad Lietuva laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų, o stojančiųjų į studijas Lietuvoje užsienio kvalifikacijos būtų pripažintos tinkamai ir teisingai. Vertindami užsienio kvalifikacijas aukštųjų mokyklų specialistai vadovaujasi SKVC parengtomis bendrosiomis gairėmis ir individualiomis rekomendacijomis bei kitais metodiniais įrankiais.

Atgal