Valstybinėms kolegijoms suteikta teisė atlikti Ukrainos kvalifikacijų akademinį pripažinimą

2022-06-15

2022 m. birželio 8 d. įsigaliojo ŠMSM įsakymas Nr. V-920, kuriuo visos valstybinės kolegijos (Alytaus kolegija, Kauno technikos kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Marijampolės kolegija, Panevėžio kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija) 2022 metais vykdant asmenų priėmimą į trumposios pakopos ir kolegines studijas turi teisę vykdyti Ukrainos švietimo sistemai priskiriamų kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio išsilavinimo), akademinį pripažinimą. 

Įsakymu Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) įpareigotas vykdyti stebėseną Ukrainos kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, akademinio pripažinimo klausimais, taip pat teikti metodinę pagalbą aukštosioms mokykloms.

Užsienio kvalifikacijų pripažinimo teisę gavusioms aukštosioms mokykloms SKVC yra parengęs bendrąsias rekomendacijas. Pagal teisinį reglamentavimą pripažinimo teisę turinti aukštoji mokykla priimdama sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo vadovaujasi šiomis rekomendacijomis. Kvalifikacijų, neįtrauktų į bendrąsias rekomendacijas atveju, aukštosios mokyklos kreipiasi dėl individualių rekomendacijų gavimo į SKVC. Bet kuriuo atveju kilus klausimams dėl kvalifikacijų, aukštosios mokyklos konsultuojasi su SKVC. 

Atgal