Žurnalistikos krypties ekspertinio vertinimo 2021 m. apžvalga

2022-03-08

2021 m. gegužės mėn. vyko žurnalistikos krypties pirmosios ir antrosios pakopų krypties studijų išorinis ekspertinis vertinimas. Kviečiame susipažinti su pagrindinėmis ekspertų įžvalgomis.

 

Kas vykdo žurnalistikos krypties studijas Lietuvoje?


Žurnalistikos krypties studijas Lietuvoje vykdo trys aukštosios mokyklos: Klaipėdos universitetas (KU), Vilniaus universitetas (VU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU). KU vykdomos pirmosios pakopos krypties studijos, VDU – antrosios pakopos, VU – abiejų pakopų studijos. Iš viso vykdomos 4 žurnalistikos krypties studijų programos. 

Ekspertų nuotoliniai vizitai į aukštąsias mokyklas vyko 2021 m. balandžio 28–30 dienomis. Išorinį ekspertinį vertinimą atliko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atrinkti ekspertai iš Austrijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir Lietuvos. 
Visos žurnalistikos studijos įvertintos teigiamai. KU ir VDU vykdomos studijos akredituotinos septynerių metų laikotarpiui, VU abiejų pakopų studijos akredituotinos trejų metų laikotarpiui. 
Apibendrinta ekspertų nuomone, žurnalistikos krypties studijos Lietuvoje aukšto lygio, nors kai kuriose studijų programose yra tobulintinų elementų, signalizuojančių, kad žurnalistikos studijų turinys dar nepakankamai integruoja pačias naujausias ir aktualiausias mokslinio ir profesinio lauko tendencijas. Visgi ekspertai aptiko ir išskirtinės kokybės europiniu lygiu elementų. 

 

Stiprinti ryšius su socialiniais dalininkais


Ekspertai atkreipė dėmesį, kad visose trijose aukštosiose mokyklose žurnalistikos krypties studijų programos gerai atliepia darbo rinkos poreikius, atlieka svarbų vaidmenį regionų plėtrai. Išskirtine žurnalistikos studijų krypties stiprybe ekspertai įvardijo stiprius ryšius su regiono socialiniais partneriais ir būsimaisiais absolventų darbdaviais bei labai aukšto lygio dėstytojų-mokslininkų bei dėstytojų-praktikų įtraukimą į studijų įgyvendinimą. Ekspertai išskyrė VDU vykdomas žurnalistikos studijas, kaip unikalaus aukštos kokybės studijų turinio ir dėstymo praktikų pavyzdį.
Ekspertai teigiamai įvertino universitetuose taikomas studentų apklausų sistemas ir pastangas įtraukti į kokybės užtikrinimo veiklas kuo daugiau studentų ir kitų socialinių dalininkų. Ekspertų manymu, studijų valdymo kokybę gali patobulinti studijų komitetų sudėties paįvairinimas, įtraukiant daugiau absolventų.
Pastebėta, kad universitetuose labai gerai veikia paramos studentams sistemos. Visos žurnalistikos krypties studijų programos Lietuvoje teigiamai vertinamos pačių studentų. Visgi ekspertai paragino sustiprinti studentams teikiamą paramą ir konsultacijas dėl mobilumo galimybių bei užtikrinti, kad studentams būtų teikiama išsami informacija apie skundų ir apeliacijų teikimo tvarką ir įsitikinti, kad visi studentai ją vienodai gerai supranta ir gali sėkmingai ja naudotis. 

 

Tobulinti studijų turinį, tarptautiškumą, dėstytojų kompetencijas


Žurnalistikos krypties studentai pasižymi plačiu žinių ir gebėjimų spektru, atveriančiu dideles karjeros perspektyvas. Kita vertus, į žurnalistikos krypties studijas Lietuvoje reikėtų dar labiau įtraukti sparčiai besivystančias medijų technologijas, pavyzdžiui, duomenų žurnalistiką arba dirbtinį intelektą ir taip sukurti atsvarą klasikinei studijų programų orientacijai. Tai užtikrintų visišką studentų pasirengimą dirbti naujoje, iš esmės skaitmeninėje darbo aplinkoje. 
Ekspertai pažymėjo, kad dauguma dėstytojų yra aktyvūs tyrėjai bei į studijų turinį integruoja savo atliktų tyrimų veiklos rezultatus. Ekspertai rekomenduoja dėstytojams aktyviau dalyvauti tarptautiniuose tyrimuose ir didinti savo mokslinės veiklos žinomumą bei skelbti darbus pagrindiniuose tarptautiniuose žurnalistinių tyrimų leidiniuose. Aukštosios mokyklos turėtų aktyviau ieškoti būdų, kaip dėstytojams gauti finansavimą per Europos Sąjungos siūlomas programas. Taip pat ekspertai siūlo stiprinti dėstytojų kompetencijas skaitmeninės žurnalistikos srityje ir į studijų turinį daugiau integruoti pačius aktualiausius ir naujausius žurnalistikos praktikos ir tyrimų pasiekimus, kas ypač aktualu KU ir VU. Aukščiausią balą dėstytojų vertinimo srityje ekspertai skyrė VDU, akcentuodami išskirtines žurnalistikos kryptyje dėstančių dėstytojų kompetencijas ir tiriamąją veiklą.

 

Išskirtinės kokybės pavyzdžiai


Ekspertams didelį įspūdį padarė VDU žurnalistikos krypties studijų dėstytojų įsitraukimas į žurnalistikos studijoms reikšmingą tiriamąją veiklą, aukštas tyrimų lygis ir tarptautiškumas. Ekspertų nuomone, VDU žurnalistikos studijos išsiskiria iš kitų konkuruojančių programų stipriais ryšiais su aukščiausio lygio dėstytojais. Čia taikomas pažangiausias praktinių įgūdžių mokymo būdas. Jis yra puikus ir unikalus tarp Lietuvoje esančių žurnalistikos studijų programų. Ekspertų nuomone, VDU žurnalistikos studijų absolventai bus puikiai pasirengę tvarkytis su nuolatiniais pokyčiais skaitmeninės žiniasklaidos aplinkoje.
VU ekspertai labai teigiamai vertina dėstytojų-praktikų įtraukimą į dėstymo veiklas. Tai labai naudinga studentams, nes dėstytojų-praktikų įtraukimas padaro mokymą(-si) dinamiškesnį, betarpišką, atsiranda puiki galimybė išmokti labai praktinių įgūdžių.

Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Bendras įvertinimo balas*

Akreditavimo sprendimas

Klaipėdos universitetas

pirmoji

24

7 metai

Vilniaus universitetas

pirmoji

22

3 metai

antroji

22

3 metai

Vytauto Didžiojo universitetas

antroji

29

7 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

Akreditavimo įsakymą rasite čia

Visos išorinio vertinimo išvados:

 

Atgal