Pripažinti netekusiais galios neaktualūs teisės aktai dėl studijų vykdymo reikalavimų

2020-07-30

Atkreipiame dėmesį, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-1094 panaikinti trys teisės aktai, anksčiau reglamentavę pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, taip pat magistrantūros studijų programų bei gretutinės krypties studijų vykdymą. 

Šiuo ministro įsakymu pripažinti netekusiais galios: 

Pripažinus netekusiais galios šiuos tris teisės aktus, aukštosios mokyklos rengdamos ir vykdydamos studijų programas turi vadovautis Bendraisiais studijų vykdymo reikalavimais, patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1168 (su vėlesniais pakeitimais), ir studijų krypčių aprašais, nustatančiais specialiuosius reikalavimus konkrečios studijų krypties programoms.  

 

 

Atgal