Pristatyta studijų krypčių stebėsenos rezultatų apžvalga

2021-06-28

2021 m. birželio 28 d. Centras pristatė studijų krypčių stebėsenos rezultatų apžvalgą bei su aukštųjų mokyklų atstovais aptarė kylančius klausimus dėl studijų krypčių stebėsenos rodiklių.

Vadovaujantis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizę Centras įpareigotas atlikti kasmet. Išnagrinėjus studijų krypčių stebėsenos rodiklių duomenis ir nustačius žymų bent trijų stebėsenos rodiklių aukštojoje mokykloje pokytį (30 proc. ar didesnį) per paskutinius 3 metus, Centras gali teikti siūlymą Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijai  dėl aukštosios mokyklos neeilinio išorinio ekspertinio studijų krypties vertinimo inicijavimo.

Išanalizavus 2018-2020 m. studijų krypčių stebėsenos rodiklių duomenis, buvo nustatyta 30 atvejų, kuomet studijų krypties ir pakopos studijose stebimas trijų arba daugiau rodiklių pokytis (30 proc ir didesnis): 19 atvejų pirmosios pakopos studijose, 11 – antrosios pakopos studijose, 23 universitetuose ir 7 kolegijose. Dažniausiai stebimas dviejų rodiklių - krypties ir pakopos studijose studijuojančių studentų skaičius per pastaruosius 3 metus ir krypties studijų absolventų, dirbančių 0–3 (profesiniams bakalaurams, bakalaurams) arba 0–2 (magistrantūros, profesinių studijų absolventams) Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse 12 mėnesių po studijų baigimo, taip pat dirbančių savarankiškai, dalis (proc.) nuo visų krypties ir pakopos studijas baigusių ir jų netęsiančių absolventų – pokytis.

Atgal