SKVC ir Gruzijos NCEQE atstovai dalijosi patirtimi apie kvalifikacijų pripažinimą

2020-09-10

Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) rugsėjo 8–9 d. vaizdo konferencijos būdu vyko susitikimai su Gruzijos Nacionalinio švietimo kokybės gerinimo centro (NCEQE) atstovais. Kolegas iš Gruzijos domino SKVC patirtis vykdant užsienio kvalifikacijų vertinimą ir pripažinimą. 

SKVC direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Kvalifikacijų vertinimo skyriaus specialistai papasakojo apie automatinio kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimą Lietuvoje, pasidalijo patirtimi apie kvalifikacijų iš konfliktus išgyvenančių šalių pripažinimą, taip pat plačiau pristatė Lietuvoje numatytas pripažinimo sprendimų apskundimo galimybes. NCEQE atstovai pristatė savo šalies švietimo sistemą bei centro veiklas. 

Tiek SKVC, tiek NCEQE yra Europos nacionalinių informacijos centrų tinklo ENIC nariai. Šis susitikimas vyko pagal Teminės darbo grupės Lisabonos pripažinimo konvencijos įgyvendinimui EAME (Europos aukštojo mokslo erdvės) šalyse projekto veiklas (angl. Thematic Peer Group on the implementation of the Lisbon Recognition Convention in EHEA countries) ir buvo skirtas pasidalyti patirtimi darbuotojų mobilumo užtikrinimo ir kvalifikacijų vertinimo srityse. Gruzijos atstovai šį rudenį turėjo atvykti vizito į Lietuvą, bet dėl pandemijos vizitas buvo perkeltas į virtualią erdvę. 

 

Atgal