SKVC organizavo nuotolinius mokymus aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ekspertams

2021-04-09

Kovo 24 ir balandžio 9 dienomis vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuoti dviejų dalių nuotoliniai mokymai aukštųjų mokyklų veiklos  vertinimo ekspertams.

Mokymuose dalyvavo 27 ekspertai iš 5 tarptautinių ekspertų grupių, kurios šių metų balandžio-gegužės mėnesiais vyks į nuotolinius vizitus Klaipėdos universitete, Lietuvos verslo kolegijoje, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, Utenos kolegijoje bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitete.

Aukštąsias mokyklas vertins ekspertai iš 16 šalių: Airijos, Austrijos, Danijos, Estijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos, Portugalijos, Slovėnijos, Suomijos, Vengrijos ir Vokietijos.

Pirmųjų mokymu metu ekspertams buvo pristatytos SKVC veiklos, kokybės užtikrinimo sistema, Lietuvos aukštasis mokslas. Taip pat Lietuva buvo apžvelgta Europos aukštojo mokslo erdvėje ir EBPO šalių kontekste.  Ekspertams pristatytas institucinio vertinimo procesas. Pranešimus skaitė SKVC direktorius Almantas Šerpatauskas, direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikienė ir Institucinio vertinimo skyriaus vedėja Rasa Penkauskienė.

Antrojoje dalyje ekspertams pristatyti praktiniai pasirengimo vizitui, dalyvavimo nuotoliniame vizite ir išvadų rengimo aspektai. Mokymus vedė Institucinio vertinimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Revaitienė.

Ekspertų mokymus SKVC organizuoja tikslu kokybiškai vykdyti išorinio vertinimo procesą, kad jame dalyvaujantys ekspertai būtų tinkamai pasirengę taikyti institucinio vertinimo metodiką Lietuvos kontekste. Ekspertų mokymai turi vykti vadovaujantis ESG 2.4 reikalavimais.

Atgal