SKVC pradeda konsultacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės rengimo

2021-03-01

Šiandien Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) pradeda konsultacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos savianalizės suvestinės rengimo aukštosioms mokykloms, kurias užsienio ekspertų grupės vertins 2021 metų rudenį. 

Primoje nuotolinėje konsultacijoje 2021 m. kovo 1 d. dalyvaus Vilniaus dailės akademijos administracijos ir savianalizės suvestinės rengimo grupės atstovai. Dar keturios konsultacijos numatytos šių metų kovo 10, 16, 23 ir balandžio 7 d. Jose planuoja dalyvauti Kolpingo kolegijos, Panevėžio kolegijos, Alytaus kolegijos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atstovai. 

Konsultacijų metu Institucinio vertinimo skyriaus specialistai išsamiai pristatys aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo eigą, vertinimo ir akreditavimo principus bei gaires savianalizių suvestinių rengėjams. Taip pat aptars paskesnės veiklos etapą bei atsakys į aukštųjų mokyklų atstovų klausimus. Konsultacijų metu bus pateikti praktiniai patarimai, kaip atlikti aukštosios mokyklos veiklos savianalizę, parengti savianalizės suvestinę ir pasirengti ekspertų vizitui į aukštąją mokyklą.  

SKVC taip pat kviečia aukštąsias mokyklas dėl savianalizių suvestinių rengimo konsultuotis tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Kilus klausimų dėl savianalizės suvestinės rengimo prašome kreiptis el. paštu ivs@skvc.lt arba susisiekti su aukštosios mokyklos išoriniam vertinimui paskirtu SKVC koordinatoriumi.  

Konsultacijos aukštųjų mokyklų atstovams rengiamos pagal SKVC 2015 m. spalį pradėtą įgyvendinti 2014–2020 m. programavimo laikotarpio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)“

Atgal