SKVC sėkmingai užbaigė mokymų ciklą aukštųjų mokyklų studijų programų rengėjams ir vykdytojams

2021-04-07

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) sėkmingai užbaigė 8 mokymų ciklą aukštųjų mokyklų studijų programų rengėjams ir vykdytojams. Mokymai sulaukė didelio aukštųjų mokyklų dėmesio – iš viso SKVC organizuotame mokymų cikle dalyvavo 263 aukštųjų mokyklų atstovai iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Mokymų metu studijų programų rengėjai ir vykdytojai turėjo galimybę susipažinti su 25 parengtais studijų krypčių aprašais, su SKVC pasitelktų ekspertų pagalba darbo grupėse metu įgijo žinių kaip taikyti aprašus praktikoje rengiant studijų programas, formuojant studijų programų studijų rezultatus, numatant studijų rezultatų pasiekimo ir vertinimo metodus, taip pat pasidalino savo asmenine studijų įgyvendinimo patirtimi.

Susipažinti su patvirtintais studijų krypčių aprašais kviečiame mūsų tinklapyje.

Renginiai organizuoti SKVC įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ vykdomą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.1-ESFA-V-732 įgyvendinimo priemonę ,,Studijų sistemos tobulinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. 

Atgal