Universitetų ir kolegijų atstovai diskutavo apie nuotolinio studijų vertinimo iššūkius

2020-11-09

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) lapkričio 6 d. vaizdo konferencijos būdu organizavo už studijų kokybę atsakingų aukštųjų mokyklų darbuotojų forumą „Studijų vertinimas nuotoliniu būdu“. Forume dalyvavo 67 atstovai iš 35 Lietuvos aukštųjų mokyklų – 17 universitetų ir 18 kolegijų, tiek valstybinių, tiek privačių.

Penktadienį įvykęs aukštųjų mokyklų atstovų kokybės forumas skirtas bendradarbiavimui su aukštosiomis mokyklomis stiprinti. Forumo metu buvo nagrinėjami šiuo metu aukštosioms mokykloms itin aktualūs klausimai, susiję su nuotoliniu studijų vertinimu – aptarti iššūkiai ir galimi jų sprendimai organizuojant nuotolinius studijų krypčių vertinimo vizitus numatytus šių metų lapkritį – gruodį. Taip pat pasidalinta praktika įgyta nuotoliniu būdu vertinant ketinamas vykdyti studijų programas.

Gausiai prisijungusius aukštųjų mokyklų atstovus pasveikino SKVC direktorius Almantas Šerpatauskas ir Institucinio vertinimo skyriaus vedėja Rasa Penkauskienė. SKVC Studijų vertinimo skyriaus patarėja, laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas, Aušra Leskauskaitė pristatė ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu patirtį. Buvo aptartos pagrindinės sritys, kuriose aukštosios patyrė daugiausia iššūkių: tai techniniai klausimai vizito metu, asmenų, atsakingų už nuotolinio vizito techninius klausimus, paskyrimas, programų nuotoliniams vizitams naudojimas, dalyvių identifikavimas, gero garso užtikrinimas, galimybė ekspertų grupei jungtis konfidencialiems susitikimams. Aptartas daug klausimų keliantis materialiosios bazės įvertinimas.

Studijų vertinimo skyriaus vyr. specialistas Domantas Markevičius pristatė prasidėjusį studijų krypčių vertinimą nuotoliniu būdu. Šiais metais ne tik keičiasi vertinimo būdas, pereinant iš įprasto į nuotolinį, tačiau keičiasi ir vertinimo objektas. Pirmą kartą Lietuvoje vertinamos studijų kryptys, ne programos. Dėl šių naujų aplinkybių, suprantama, kad aukštosioms mokykloms tenka nemaži iššūkiai. Todėl šiuo metu aukštųjų mokyklų atstovų, atsakingų už kokybę, vaidmuo yra labai svarbus. Norint užtikrinti sklandų vertinimo proceso organizavimą ir vykdymą, SKVC siekia glaudesnio bendradarbiavimo su už kokybę atsakingais aukštųjų mokyklų darbuotojais, kad jie būtų asmenys aukštojoje mokykloje, turintys naujausią informaciją apie išorinius vertinimus ir galintys efektyviai skleisti šią informaciją savo aukštosiose mokyklose. Į aukštosios mokyklos kokybės atstovus žiūrime kaip į pagrindinius partnerius aukštojoje mokykloje, tad kviečiame kartu aptarti kylančius klausimus ir bendrai ieškoti sprendimų.

Į forumą susirinkę įvairių aukštųjų mokyklų atstovai turėjo galimybę pasidalinti su kolegomis savo patirtimi apie nuotolinius ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo vizitus, jų organizavimą ir sužinoti gerosios praktikos pavyzdžių. Plačiau apie savo aukštosios mokyklos patirtį vykdant studijas nuotoliniu būdu papasakojo Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento vadovė Inga Stravinskienė, Kauno technologijos universiteto Studijų kokybės vadovė Virginija Bortkevičienė, Socialinių mokslų kolegijos vadovybės atstovė kokybei Regina Kilinskaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Studijų kokybės skyriaus vyr. specialistė Laura Rauličkienė. Aukštųjų mokyklų atstovai pateikė pastabų dėl proceso organizavimo ir pateikė pasiūlymų sklandesniam išorinio vertinimo proceso organizavimui.

Forumo diskusijos dalyviams kilo klausimai dėl vertinimo nuotoliniu būdu organizavimo atsakomybių pasiskirstymo, aptarti atskiri vizito darbotvarkės elementai, dalyvių vizito metu skaičiaus ir sąrašų sudarymas, iškeltas dokumentų vertimo klausimas, kuomet dalis ekspertams pateikiamos medžiagos nėra anglų kalba ir kt.

SKVC siekia intensyvinti abipusiai naudingą bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis, todėl ateityje numatoma ir toliau reguliariai rengti tokius forumus, kurių metu bus aptariami aukštosioms mokykloms aktualūs klausimai ir ieškoma sprendimų į iškylančius klausimus.

Atgal