Užsienio vidurinio išsilavinimo turėtojų, stojančiųjų į valstybės finansuojamas vietas skaičius kasmet auga

2021-09-10

Šiemet į valstybės lėšomis finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose stojančiųjų, išsilavinimą įgijusių užsienyje, buvo daugiausiai per pastaruosius 10 metų. Pasibaigus priėmimui į aukštąsias mokyklas paaiškėjo, kad 2021 m. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) gautų prašymų dėl atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo skaičius buvo didžiausias nuo 2012 m. 

Vykstant stojimui į aukštąsias mokyklas, į SKVC dėl akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo 2021 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais kreipėsi 195 asmenys (185 per pirmąjį stojimo etapą ir 10 – per papildomąjį), t. y. 17 proc. daugiau nei pernai ir du kartus daugiau nei užpernai. 2020 m. SKVC buvo gauti 166 prašymai (158 – per pirmąjį stojimo etapą ir 8 per papildomąjį), 2019 m. – 97 prašymai (89 per pirmąjį stojimo etapą ir 8 – per papildomąjį), 2017 m. – 127 prašymai (98 – per pirmąjį stojimo etapą ir 28 – per papildomąjį).  

Skaičius kreipimųsi dėl užsienio vidurinio išsilavinimo dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo, reikalingo stojat į valstybės finansuojamas studijas

2021 m. sumažėjo užsienio šalių, kuriose įgytos su aukštuoju mokslu susijusios kvalifikacijos, dėl kurių akademinio pripažinimo bei pažymių pervedimo kreiptasi į SKVC, įvairovė. Jei 2019 m. buvo kreiptasi dėl 37-ių skirtingų šalių kvalifikacijų, o 2020 m. – dėl 31-os, tai 2021 m. – dėl 29-ių skirtingų šalių kvalifikacijų.

Daugiausiai į SKVC dėl pažymių pervedimo kreipėsi atvykusių iš Jungtinės Karalystės (39), Airijos (15), JAV (13) bei kaimyninių šalių: Lenkijos (21), Rusijos (21). Šis užsienio šalių, iš kurių atvyksta planuojantys studijuoti Lietuvoje, penketukas per pastaruosius metus mažai keitėsi.  

SKVC pažymių pervedimą bei dalykų atitikmenų nustatymą atlieka, kai užsienio kvalifikacija, teikianti teisę į aukštąjį mokslą, pripažįstama kaip lygiavertė Lietuvoje teikiamai vidurinio mokslo kvalifikacijai bei ketinama stoti į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bendrojo priėmimo metu. Visais kitais atvejais pažymių pervedimą atlieka pati mokykla, kurioje norima mokytis ar studijuoti. 

Lietuvos aukštosiose mokyklose į valstybės finansuojamas studijų vietas konkurso būdu gali būti priimami užsienyje išsilavinimą įgiję Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai, užsienio lietuviai, taip pat asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Į SKVC jie turi kreiptis dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo akademinio pripažinimo ir pažymių pervedimo.  

Papildomai, SKVC bendrojo priėmimo metu talkino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), kai asmenys, atvykę iš užsienio, stojo į Lietuvoje siūlomas įvairaus lygmens profesinio mokymo programas. SKVC birželio-rugpjūčio mėnesiais suteikė 27 rekomendacijas dėl asmenų 9-se skirtingose užsienio šalyse baigto pagrindinio, dalinio pagrindinio ir dalinio vidurinio mokymosi, tokiu būdu padėdamas nustatyti užsienyje baigto mokymosi lygmenį. Daugiausia asmenų atvyko iš Jungtinės Karalystės (13), Baltarusijos (3), po du asmenis atvyko iš Islandijos, Ispanijos, Norvegijos ir Vokietijos, po vieną – iš Nyderlandų, Rusijos ir Švedijos.

 

Atgal