2016-02-08

Vasario 4 – 6 dienomis vykusioje XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje Studijos, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai pasidalino mokiniams ir studentams aktualiomis žiniomis. Įrašą rasite čia.

2016-02-03

Vasario 4 – 6 dienomis vyko XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda. Studijų kokybės vertinimo centro dalyvavimas šiame renginyje jau tapo tradicija.

2016-01-29

2016 m. sausio mėnesį Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) ir Lietuvos studentų sąjunga (LSS) pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

2016-01-29

2015 m. spalio mėnesį vyko pakartotinis Žemaitijos kolegijos veiklos vertinimas. Pakartotinis aukštosios mokyklos vertinimas organizuotas todėl, kad pirmojo vertinimo, vykusio 2012 m., metu Žemaitijos kolegijos veikla buvo įvertinta neigiamai.

2016-01-28

Sausio 27 dieną naujoji Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) taryba susirinko į pirmąjį posėdį. Jo metu SKVC tarybos nariai atviru balsavimu išrinko pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

2016-01-20

2015 metų lapkričio pirmoje pusėje  vyko Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) pakartotinis vertinimas. Jo metu ekspertai KSU veiklą įvertino teigiamai, todėl remiantis ekspertų išvadomis, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius akreditavo aukštąją mokyklą 6 metams.

 

2016-01-08

Sausio 8 dieną vyko ENIC-NARIC tinklų atstovo Lietuvoje, kuriuo yra Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), išorinis veiklos vertinimas.

2015-12-29

Studijų kokybės vertinimo centras parengė apžvalgą, kaip keitėsi išorinio vertinimo rezultatų viešinimas per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje. Apžvalgoje taip pat pristatomos europinės tendencijos.

2015-12-18

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) parengė paskesnės veiklos metodines rekomendacijas aukštosioms mokykloms. Jomis siūloma aukštosios mokyklosveiklos ar kokybės gerinimo plane numatyti veiklas susijusias su programos tobulinimu.

2015-12-17

2015 m. gruodžio 17 dieną, viešbutyje „Panorama“ vyko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) organizuoti mokymai, skirti  studijų programų savianalizės suvestinių rengėjams.

1 ... 41 42 43 44 45 46 47 ... 50