Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2021
Pr An Tr Ke Pe Še Se
27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Spausdinti

Pripažinimo sistema Lietuvoje

Kalbant apie užsienio kvalifikacijų pripažinimą išskiriami du pagrindiniai kvalifikacijų pripažinimo tipai: akademinis ir profesinis.

Akademinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės akademine prasme nustatymą, t. y. nustatoma, ar kvalifikacija iš esmės tenkina atitinkamai kvalifikacijai Lietuvoje keliamus reikalavimus akademine prasme.

Profesinis pripažinimas reiškia kvalifikacijos vertės profesine prasme nustatymą, t. y. ar kvalifikacija atitinka tam tikrai profesinei veiklai keliamus reikalavimus.

Nereti atvejai, kai ta pati kvalifikacija toje pat šalyje gali būti pripažinta tinkama akademinei, bet netinkama (ar iš dalies tinkama) profesinei veiklai ir atvirkščiai.

Esant principiniams šių kvalifikacijų pripažinimo sistemų skirtumams, jas reglamentuoja skirtingi tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai bei juose numatytos funkcijos atliekamos skirtingų institucijų.

Akademinis pripažinimas

Akademinį užsienio kvalifikacijų pripažinimą, priklausomai nuo įgyto išsilavinimo lygmens ir siekiamo tikslo, Lietuvoje vykdo kelios institucijos:

 • Studijų kokybės vertinimo centras
 • Švietimo ir mokslo ministro įgaliojimą turinčios aukštosios mokyklos. Šiuo metu tokį įgaliojimą turi:
  • Europos humanitarinis universitetas
  • ISM vadybos ir ekonomikos universitetas
  • Kauno kolegija
  • Kauno technologijos universitetas
  • Kazimiero Simonavičiaus universitetas
  • Klaipėdos universitetas
  • Klaipėdos valstybinė kolegija
  • LCC tarptautinis universitetas
  • Lietuvos muzikos ir teatro akademija
  • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
  • Mykolo Romerio universitetas
  • Vilniaus dailės akademija
  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Vilniaus kolegija
  • Vilniaus universitetas
  • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Lietuvos mokslo taryba (užsienio mokslo (meno) daktaro laipsnių atveju)

Kvalifikacija ar dalis programos

Akademinį pripažinimą vykdanti institucija

Mokslo (meno) daktaro laipsnis

Lietuvos mokslo taryba

 

Įgaliota aukštoji mokykla

Aukštojo mokslo kvalifikacija (išskyrus daktaro laipsnius)

Studijų kokybės vertinimo centras

 

Įgaliota aukštoji mokykla

Aukštojo mokslo studijų programos dalis

Pasirinkta aukštoji mokykla

Kvalifikacija baigus profesinio mokymo programą

Akademinis pripažinimas nėra numatytas*

Kvalifikacija, teikianti teisę į aukštąjį mokslą (vidurinis)

Studijų kokybės vertinimo centras

 

Įgaliota aukštoji mokykla

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalis

Pasirinkta pradinė, pagrindinė, vidurinė mokykla

* Jei reikalingas kompetencijų įvertinimas, jį atlieka kompetencijų vertinimo institucijos: akredituotas socialinis partneris, kitas juridinis asmuo, turintis teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas. Daugiau informacijos: http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/kompetenciju-vertinimo-instituciju-akreditavimas/akredituotu-instituciju-pagal-vertinamas-kvalifikacijas-sarasas/ .

Daugiau informacijos apie SKVC vykdomą akademinį pripažinimą rasite čia: Kreiptis dėl pripažinimo

Profesinis pripažinimas

Tai užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimas, kai asmuo siekia imtis tam tikros profesinės veiklos. Atliekant profesinį kvalifikacijos pripažinimą svarbu ne tik įgyta kvalifikacija, bet ir, ar asmens žinios, profesiniai gebėjimai ir įgūdžiai pakankami imtis atitinkamos profesinės veiklos priimančioje šalyje.

Skiriami du profesinio pripažinimo tipai:

 • kai profesija, kurios siekiama, yra reglamentuojama, t.y., kai sprendimą dėl tinkamumo tai profesijai priimamas centralizuotai paskirtos kompetentingos institucijos;
 • kai profesija, kurios siekiama, yra nereglamentuojama, t.y., kai sprendimą dėl įdarbinimo priima darbdavys.

Atliekant profesinį pripažinimą dažnai prireikia ir akademinio pripažinimo, nes darbdaviams svarbu turėti informaciją apie kvalifikacijos akademinę vertę. Daugiau informacijos apie profesinį pripažinimą galite rasti  čia.