2022-02-23

2021 m. sausio – rugpjūčio mėn. vyko rinkodaros krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų išorinis ekspertinis vertinimas.

2022-02-22

SKVC, kaip konsorciumo partneris, dalyvauja ES Dvynių programos projekto „Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą” (MK IPA 17 SO 01 21) veiklose.

 

2022-02-15

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

2022-02-14

2022 m. vasario 22–24 d. Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC) vyksta tarptautinis tikslinis (supaprastintas) SKVC vertinimas, kurį koordinuoja ENQA.

2022-02-10

Šiuo metu bendrosiose rekomendacijose yra teikiama informacija apie daugiau negu 150 kvalifikacijų iš 42 šalių.

2022-01-24

Šiandien mums 27-eri!

2022-01-07

Kviečiame susipažinti su 18 studijų krypčių vertinimo apžvalga.

 

2022-01-07

Kviečiame susipažinti su sociologijos studijų krypties vertinimo išvadomis.

2022-01-07

Kviečiame susipažinti su KU, ISM, UK, LAJM, LVK išorinio vertinimo rezultatais.

2022-01-07

Kviečiame susipažinti su energijos inžinerijos studijų krypties vertinimo išvadomis.

1 2 3 4 5 6