2020-09-08

Studijų kokybės vertinimo centras pradeda vykdyti nacionalinę studentų apklausą apie 2020 m. II pusmetį vertinamų studijų krypčių kokybę: Burnos priežiūra, Elektros inžinerija, Istorija, Literatūrologija, Mechanikos inžinerija, Menotyros, Regiono studijos bei Transporto inžinerija. Apklausoje kviečiame dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, kurie studijuoja minėtų studijų krypčių programose. 

2020-09-07

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai rugsėjo 4 d. vaizdo konferencijos būdu dalyvavo kasmetiniame Baltijos šalių kokybės agentūrų susitikime. Jį organizavo Estijos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo kokybės agentūra (EKKA). Jame taip pat dalyvavo Latvijos aukštojo mokslo kokybės agentūros (AIKA) atstovai. Šių metų susitikimo tema – Žvilgsnis į ateitį: naujas kokybės vertinimo amžius. 

2020-09-01


Sveikiname Rugsėjo 1-osios proga! Pradėdami šiuos mokslo metus neįprastomis sąlygomis, drąsiai priimkite visus iššūkius, nes sunkumuose slypi ir galimybės. Besikeičiančiame pasaulyje nepaliaukite mokytis, ieškoti ir atrasti. Naujaisiais mokslo metais linkime pažinimo džiaugsmo, naujų atradimų, prasmingų darbų ir bendraminčių palaikymo! 

2020-08-28

Studijų kokybės vertinimo centras, norėdamas sužinoti studentų nuomonę apie nuotolines studijas, šią vasarą vykdo nacionalinę studentų apklausą. Joje gali dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai bei šių metų absolventai. Jei dar nepareiškėte savo nuomonės, kviečiame tai padaryti iki š. m. rugsėjo 6 d. Studentų požiūris labai svarbus ieškant galimybių, kaip patobulinti nuotolines studijas. 

2020-08-12

Stojančiuosius į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo užsienyje, kviečiame paskubėti kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl išsilavinimo pripažinimo ir pažymių atitikmenų nustatymo. Jau kitą savaitę, rugpjūčio 18 d. 12 val. baigiasi prašymų pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms teikimo LAMA BPO informacinėje sistemoje terminas. 

2020-08-03

Šiandien Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir Lenkijos aukštojo mokslo ir mokslo ministras Wojciechas Murdzekas Vilniuje pasirašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo. 

2020-07-30

2020 m. liepos 22 d. įsigaliojo Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinti Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos bei Ekspertų darbo organizavimo aprašo pakeitimai. Jie patikslina ir papildo nuostatas dėl studijų krypčių savianalizės suvestinės pateikimo, studijų vykdymo aukštųjų mokyklų padaliniuose kitoje savivaldybėje ar užsienio valstybėje bei skundų teikimo.

2020-07-30

Atkreipiame dėmesį, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-1094 pripažinti netekusiais galios trys teisės aktai, anksčiau reglamentavę pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, taip pat magistrantūros studijų programų bei gretutinės krypties studijų vykdymo tvarką.

2020-07-13

SKVC kartu su Nacionaline švietimo agentūra atliko kasmetinę studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizę. Tai yra naujas išorinio kokybės užtikrinimo ir viešinimo įrankis, numatytas Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos, vertinamųjų sričių ir rodiklių apraše. Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizės tikslas – kasmet skelbti kiekvienos aukštosios mokyklos studijų krypties (pagal pakopą) stebėsenos rodiklių duomenis ir analizuoti žymių nuokrypių priežastis.

2020-07-01

Nuo 2020 m. liepos 1 d. viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) netenka leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Leidimo galiojimas panaikintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-577. Naujų studentų priėmimas į ŠLK studijų programų pirmą kursą nebuvo vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.  

1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 49