2016-04-02

Atkreipiame dėmesį, kad ykdoma studijų programa negali būti akredituojama 3 studijų metams daugiau kaip 2 kartus iš eilės.

2016-04-01

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) parengė 2017 ir 2018 m. numatomų vertinti studijų krypčių (jose vykdomų studijų programų) preliminarius planus. Vertinimo planai sudaryti atsižvelgiant į šiuo metu nustatytus studijų programų akreditavimo terminus.

2016-03-25

Linksmų ir taikių Jums Šv. Velykų!

2016-03-23

2015 m. lapkričio mėn. vyko pakartotinis LCC tarptautinio universiteto institucinis vertinimas. Pirmojo vertinimo, vykusio 2012 m., metu LCC tarptautiniame universitete buvo neigiamai įvertintos dvi – strateginio valdymo bei mokslo ir (arba) meno veiklos – sritys.

2016-03-22

2015 m. buvo baigtas pirmasis visų Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų išorinis  vertinimas. Studijų kokybės vertinimo centras atliko ekspertų parengtų aukštųjų mokyklų vertinimo išvadų analizę.

2016-03-22

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) skelbia 2016 m. darbo planą ir 2016 m. viešųjų pirkimų planą. Su šiais dokumentais galima susižainti SKVC tinklalapyje.

2016-03-21

2016 m. kovo 21-25 d. vyksta pakartotinis Šiaulių universiteto vertinimas. Aukštąją mokyklą vertins tarptautinė ekspertų grupė. Atkreipiame dėmesį, kad 2013 m. vykusio vertinimo metu Šiaulių universiteto veikla įvertinta neigiamai.

2016-03-15

2016 m. kovo 9-10 dienomis Studijų kokybės vertinimo centro direktorė Nora Skaburskienė dalyvavo Lietuvos valstybės valdymo institucijų pareigūnų ir socialinių partnerių atstovų vizite-susitikime su Europos Komisijos atstovais Briuselyje.

2016-03-14

Kovo 14 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui išduotas Švietimo ir mokslo ministerijos leidimas vykdyti užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinį pripažinimą.

2016-03-09

Kovo 1 d. SKVC dalyvavo UNESCO ir Europos Tarybos organizuotoje konferencijoje dėl pabėgėlių kvalifikacijų pripažinimo. Renginio tikslas buvo pasidalinti gerąja tokių kvalifikacijų pripažinimo praktika bei paskatinti efektyvių jų pripažinimui skirtų įrankių diegimą.

1 ... 46 47 48 49 50 51 52 ... 57