Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Lapkritis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01 02 03

Paraiškos rengimas

Aukštoji mokykla ar užsienio aukštosios mokyklos filialas, siekdami gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, turi pateikti paraišką valstybine kalba Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Paraišką sudaro:

 • prašymas išduoti Leidimą nurodant aukštosios mokyklos ar filialo pavadinimą, teisinę formą, aukštosios mokyklos juridinio asmens kodą ar filialo kodą, buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, padalinių, esančių kitoje valstybėje, kitos savivaldybės teritorijoje, adresus, telefono numerius, vadovo arba jo įgalioto asmens, pateikusio prašymą, pareigas, vardą ir pavardę, prašymo padavimo datą;
 • įsipareigojimas pradėti įgyvendinti ne mažiau kaip 3 studijų krypčių (universitetui) arba 2 studijų krypčių (kolegijai) studijas per 12 mėnesių nuo Leidimo išdavimo dienos ir ne mažiau kaip pusę studijų programų įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • ketinamų vykdyti studijų programų aprašai;
 • universitete ketinamų atlikti tarptautinio lygio fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir (arba) ketinamo plėtoti profesionalaus meno, kolegijoje ketinamų vykdyti taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir (arba) profesionalaus meno aprašymas;
 • veiklos finansinis planas ir numatomų priemonių, kurios užtikrintų įsipareigojimus studentams aukštosios mokyklos ar filialo veiklos pabaigos atveju, aprašymas;
 • turimų ir numatomų materialiųjų išteklių studijų ir mokslo (arba) meno veiklai vykdyti aprašymas;
 • studijų ir su studijomis susijusios veiklos vykdymui ketinamų įdarbinti dėstytojų ir kitų aukštosios mokyklos ar filialo darbuotojų sąrašas ir kvalifikacijos aprašymas bei šių asmenų raštu pateikti ketinimai ar įsipareigojimai dalyvauti studijų ir su studijomis susijusioje veikloje;
 • vidinės kokybės užtikrinimo sistemos aprašymas;
 • aukštosios mokyklos, filialo steigimo dokumentų kopijos. Tais atvejais, kai iš valstybės registrų aukštosios mokyklos ar filialo steigimo dokumentų kopijas gali gauti Studijų kokybės vertinimo centras, šių dokumentų pateikti nebūtina.

 

Užsienio aukštosios mokyklos filialas papildomai pateikia:

 • kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad užsienio aukštoji mokykla yra teisėtai veikianti ir jos ketinamos vykdyti studijų programos yra teisėtai vykdomos kilmės šalyje;
 • tos užsienio valstybės studijų kokybę prižiūrinčios institucijos raštą apie numatomų studijų programų vykdymo kokybės priežiūrą filiale.