Artimiausi renginiai

Buvęs Kitas
Spalis 2023
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05

Kasmetinė studijų krypčių stebėsena

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – Centras) įpareigotas atlikti kasmetinę studijų krypčių stebėsenos rodiklių analizę. Tai – išorinio kokybės užtikrinimo ir viešinimo įrankis, numatytas Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835 patvirtintame Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos, vertinamųjų sričių ir rodiklių apraše (toliau – Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas). 

Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitos tikslas – kasmet skelbti kiekvienos aukštosios mokyklos studijų krypties (pagal pakopą) stebėsenos rodiklių duomenis ir analizuoti žymių nuokrypių priežastis.

Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos ataskaitoje pateikiami duomenys, gaunami iš Švietimo valdymo informacinės sistemos. Studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitą galima atsidaryti čia.

Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita rengiama analizuojant šiuos rodiklius: 

  1.  Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir jose studijuojančių studentų skaičius per pastaruosius 3 metus.
  2.  Į krypties pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų, išskyrus atleistuosius nuo visų brandos egzaminų dėl ligos, mažiausias stojamasis konkursinis balas.
  3.  Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių studentų dalis (proc.) per pastaruosius 3 metus.
  4.  Studentų, baigusių krypties ir pakopos studijas laiku, dalis.
  5.  Studentų, išvykusių dalinėms studijoms (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų), procentas nuo visų krypties studijose studijuojančių studentų per paskutinius 3 metus.
  6.  Krypties dalykų dėstytojų, išvykusių dėstyti, vykdyti tyrimų į užsienio mokslo ir studijų institucijas per paskutinius 3 metus dalis nuo bendro krypties studijų dalykų dėstytojų skaičiaus. (Šis rodiklis kol kas nėra įtraukiamas į kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitas, nes registruose nėra informacijos, kuri leistų priskirti dėstytojus atitinkamai studijų krypčiai).
  7.  Krypties studijų absolventų, įsidarbinusių 0–3 (profesiniams bakalaurams, bakalaurams) arba 0–2 (magistrantūros, profesinių studijų absolventams) arba 1-5 (trumposios pakopos studijų absolventams) Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse per 12 mėnesių po studijų baigimo, taip pat dirbančių savarankiškai, dalis (proc.) nuo visų krypties ir pakopos studijas baigusių ir jų netęsiančių absolventų.

Kiekvieno rodiklio pokytis per 3 metus apskaičiuotas vadovaujantis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 5 priede nustatytais kasmetinių krypčių studijų stebėsenos rodiklių aprašais.

Nustačius žymų bent trijų rodiklių aukštojoje mokykloje pokytį (30 proc. ar didesnį) per paskutinius 3 metus ir išnagrinėjus aukštųjų mokyklų paaiškinimus dėl rodiklių pokyčių, Centras gali teikti siūlymą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl tos aukštosios mokyklos neeilinio išorinio studijų krypties vertinimo inicijavimo. Pokytis gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Informacija apie krypties studijas nagrinėjama visų kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių kontekste, todėl yra nagrinėjami tiek neigiami, tiek teigiami pokyčiai, kurie viršija 30 proc. ribą. 

Centro parengtos Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaitos:

Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita (2017–2019 m.)

Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita (2018–2020 m.)

Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita (2019–2021 m.)

Kasmetinės studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita (2020–2022 m.)