2021-07-15

Studijų kokybės vertinimo centras ieško naujo komandos nario!

Kandidatus kviečiame dalyvauti atrankoje.

2021-07-13

Studijų kokybės vertinimo centras 2020 - 2021 m. atliko aštuonių studijų krypčių išorinį ekspertinį vertinimą. Atlikus šių krypčių vertinimą iš viso Centras parengė 53 akreditavimo sprendimus, iš kurių 47 sprendimai – „akredituoti 7 metams“, 5 sprendimai – „akredituoti 3 metams“ bei 1 sprendimas „neakredituoti“.

2021-07-12

2021 m. pabaigoje Studijų kokybės vertinimo centras baigia vykdyti projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“. Veiksnys, lėmęs SKAR-3 atsiradimą – neparengti visų studijų krypčių aprašai, būtini studijų programų rengimui ir tobulinimui. Iki numatomos Projekto pabaigos numatoma parengti ir atnaujinti visus krypčių aprašus pagal šiuo metu galiojantį studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą.

2021-07-08

2021 m. birželio 30 d. Seimui Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu pateikta ratifikuoti Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija. Taigi, Lietuva yra viena iš pirmųjų šalių besijungiančių prie šios konvencijos. Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25 d. UNESCO priimta Globali konvencija yra pirmasis globalus susitarimas dėl kvalifikacijų pripažinimo.

2021-07-07

Iki 2021-07-13 d. vyksta Europos Komisijos viešos konsultacijos dėl mokymosi visą gyvenimą mikro-kredencialų (micro-credentials). Jose kviečiama dalyvauti bet kuri suinteresuota institucija ar asmuo.

2021-07-06

Sveikiname Valstybės dienos proga!

2021-07-02

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) specialistai pabaigė kasmetinį užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo aptarimų ciklą su aukštųjų mokyklų atstovais. Po susitikimų SKVC vykdytoje apklausoje universitetai nurodė, kad tokie SKVC organizuojami susitikimai vykdomo akademinio pripažinimo aptarimui yra reikalingi, jų metu aptariamos visos rūpimos temos ir kylantys klausimai.

2021-07-01

 

Švietimo sektoriui perėjus prie nuotolinio mokymo 2020 metų pavasarį, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC, Centras) išorinio vertinimo vizitus taip pat pradėjo organizuoti nuotoliniu būdu. Perėjimas prie nuotolinių technologijų naudojimo leido nenutrūkstamai tęsti SKVC veiklą karantino sąlygomis.

Išliekant sugriežtintiems kelionių į užsienį reikalavimams, nuotoliniai vizitai bus tęsiami iki 2021 metų pabaigos.

 

 

2021-06-28

2021 m. birželio 28 d. Centras pristatė studijų krypčių stebėsenos rezultatų apžvalgą bei su aukštųjų mokyklų atstovais aptarė kylančius klausimus dėl studijų krypčių stebėsenos rodiklių.

2021-06-23

2021 m. birželio 21-22 d. nuotoliniu būdu Centras organizavo įvadinį mokymą apie užsienio kvalifikacijų pripažinimą aukštųjų mokyklų darbuotojams naujai įsitraukusiems į pripažinimo veiklą.

1 2 3 4 5 6 ... 51